Fuarda sergilenmek üzere yurt dışına gönderilen malzemeler fuardan sonra Türkiye’ye geri getirilmek zorunda mıdır?

Evet, yurt dışındaki fuarlara sergilemek amacıyla gönderilen malzemeler Türkiye’den geçici ihraç kaydıyla çıkarılır ve belli bir süre içerisinde ülkeye geri getirilmesi gereklidir.

Sergilenen malzemeler eğer fuar sırasında alıcı bulunursa satılabilir mi?

Eğer gidilen ülkenin gümrük kuralları buna izin veriyorsa evet, sergilenen malzemelerin satışı yapılabilir. Bu durumda gidilen ülkede kati ithalat işlemi yapılıp gereken gümrük vergileri ödenir, Türkiye’de de geçici ihracat katiye çevrilir.

Yurt dışındaki bir fuara malzeme göndermek için ne tür evraklar hazırlamak gerekir?

Malzemelerin ayrıntısını gösteren İngilizce fatura ve çeki listesi hazırlanmalı, ayrıca gidilen ülkeye ve gönderilen mal cinsine göre ATR, EURO1 gibi dolaşım belgeleri, menşe şehadetnamesi, bitki sağlık ve/veya veteriner sertifikaları gerekebilir.

Yurtdışındaki bir fuara malzeme ne kadar önceden gönderilmeli?

Fuar taşımaları ihracat taşımaları gibi görülmemeli, yolda ve gümrüklerde zaman kaybetme olasılığına karşı çok önceden harekete geçilip yetkili taşıma firmalarıyla bağlantıya geçilmeli ve zaman planlaması beraberce yapılmalıdır.